AF-194- CHẬU LIỀN CHÂN

Tính năngĐặc điểm

AF-194- CHẬU LIỀN CHÂN
Kích thước: 565x490x380mm
Bảo hành: Phần sứ 20 năm, phụ kiện 5 năm.

Facebook