AF-196- CHẬU LIỀN CHÂN

Tính năngĐặc điểm

AF-196- CHẬU LIỀN CHÂN
Kích thước: 530x440x360mm
Bảo hành: Phần sứ 20 năm, phụ kiện 5 năm

AF-196- CHẬU LIỀN CHÂN
Kích thước: 530x440x360mm
Bảo hành: Phần sứ 20 năm, phụ kiện 5 năm

Facebook