SC – 2005L5(3 LỖ) VÀ SC-2005D( CHÂN DÀI)

Tính năngĐặc điểm

SC-2005L5(3 LỖ) VÀ SC-2005D
CHẬU LAVABO CHÂN ĐỨNG
Kích thước: 520x445x795mm

SC-2005L5(3 LỖ) VÀ SC-2005D
CHẬU LAVABO CHÂN ĐỨNG
Kích thước: 520x445x795mm

Facebook