SD – 3010 CHẬU DƯƠNG BÀN

Tính năngĐặc điểm

SD-3010- CHẬU DƯƠNG BÀN.
Kích thước:465x465x150mm.
Bảo hành: Phần sứ 20 năm, phụ kiện 5 năm.

SD-3010- CHẬU DƯƠNG BÀN.
Kích thước:465x465x150mm.
Bảo hành: Phần sứ 20 năm, phụ kiện 5 năm.

Facebook