SE – 4017 TIỂU NAM

Tính năngĐặc điểm

SE-4017- TIỂU NAM
Kích thước: 340x270x690mm.
Bảo hành : Phần sứ 20 năm, phụ kiện 5 năm.

  • Kích thước : 340x270x690mm

Facebook