1573634352082233290
Hệ tủ chậu mặt bán đá vân màu Saphias